Relacje Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu płockiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Politechnika Warszawska)
Książka
Tytuł książki
Nauka gospodarce, gospodarka nauce
Data publikacji
2014
ISBN
978-83-7814-298-0
Wydawca
Oficyna Wydawnicza PW
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Relacje Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu płockiego
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
338-347
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
współpraca, działalność naukowo-badawcza, programy kształcenia
Streszczenia
Język
pl
Treść
W pracy przedstawiono relacje Instytutu Chemii Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z otoczeniem społeczno-gospodarczym regionu płockiego. Wskazano "regionalne przyczyny" powstania Instytutu. Omówiono współpracę naukowo-badawczą z przedsiębiorstwami regionu płockiego, wskazując potencjał naukowy kadry Instytutu oraz współpracę ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Przedstawiono rolę otoczenia społeczno-gospodarczego w opracowywaniu programów kształcenia i kształtowaniu kwalifikacji absolwentów.
Inne
System-identifier
WUT72254796f5174fa7a60d4dd88be4f018