Nowe stanowisko plejstoceńskich osadów jeziornych w żwirowni "Książnica" w Krzczonowie (k. Świdnicy) wstępne wyniki badań
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych (Uniwersytet Łódzki)
Książka
Tytuł książki
Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-62844-52-4
Wydawca
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Nowe stanowisko plejstoceńskich osadów jeziornych w żwirowni "Książnica" w Krzczonowie (k. Świdnicy) wstępne wyniki badań
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
34-36
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.39
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 12)
Pozostali autorzy
+ 11
Słowa kluczowe
pl
plejstocen
osady rzeczne
interglacjal mazowiecki
Przedgórze Sudeckie
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
peer-reviewed
Inne
System-identifier
0000057842