Modelowanie agentowe – nowoczesna koncepcja modelowania w GIS
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Roczniki Geomatyki [Annals of Geomatics]
ISSN
1731-5522
EISSN
2449-8963
Wydawca
"Wieś Jutra" Sp. z o. o.
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
4
Strony od-do
7-16
Numer tomu
11
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Streszczenia
Język
pl
Treść
Jedną z najbardziej perspektywicznych oddolnych technik modelowania relacji człowieka środowisko jest modelowanie agentowe (ang. agent-based modelling, ABM). Jest to nowoczesna technika coraz częściej wykorzystywana w systemach informacji geograficznej (GIS). Oparta jest na tworzeniu agentów, którzy podejmują decyzje przestrzenne. Potrafią także wymieniać między sobą informacje. Co więcej, posiadają atrybuty, które pozwalają określić ich aktualny stan. W klasycznym podejściu do modelowania wszystkie elementy modelu są jednakowe. W modelu agentowym można stworzyć agentów, którzy będą podobni lub jednakowi pod względem budowy oraz będą mieli całkowicie różne zachowania i zasady decyzyjne. Pozwala to na wprowadzenie do modelu elementu losowości, co jest istotne w badaniach przyrodniczych. W przeciwieństwie do innych technik modelowania, ABM zaczyna się i kończy na poziomie agentów. Znaczenie ABM zwłaszcza w badaniach naukowych o charakterze aplikacyjnym wyraźnie wzrosło w czasie ostatniej dekady. Zarówno agenci, jak i decyzje, które podejmują maja odniesienie przestrzenne. Zatem połączenie AMB i GIS wydaje się być naturalną konsekwencją rozwoju obu technik. ABM zazwyczaj wykorzystywane jest w procesie wspierania podejmowania decyzji, w symulacji zjawisk ekstremalnych, w prognozowaniu rozwoju środowiska, w planowaniu przestrzennym oraz w ocenie oddziaływania na środowisko. W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania tej nowoczesnej metody badawczej w GIS, opisano najważniejsze jej cechy oraz przedstawiono najistotniejsze obecnie platformy oprogramowania i zestawy narzędzi do tworzenia modeli agentowych. Przedstawiono też informacje, kiedy ABM jest szczególnie przydatne w pracy badawczej i jak dobrać najlepszy system do budowy modelu.
Cechy publikacji
ORIGINAL_ARTICLE
Inne
System-identifier
676027