CiCe Conference 2013: Identities and citizenship education: Controversy, crisis and challenges, University of Lisbon, Portugal, 13-15 June 2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Pedagogiki i Psychologii (Uniwersytet w Białymstoku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Teraźniejszość - Człowiek - Edukacja
ISSN
1505-8808
EISSN
Wydawca
Dolnoslaska Szkola Wyzsza
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
1
Strony od-do
151-156
Numer tomu
65
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,42
Autorzy
Cechy publikacji
Etnologia
Filozofia
Historia
Historia sztuki
Językoznawstwo
Kulturoznawstwo
Literaturoznawstwo
Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Nauki teologiczne
Nauki o polityce
Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej
Pedagogika
Psychologia
Socjologia
Nauki o zdrowiu
Nauki o kulturze fizycznej
Sztuki filmowe
Nauki o rodzinie
Nauki o mediach
Nauki o polityce publicznej
Ethnology
Philosophy
History
History of art
Linguistics
Cultural studies
Literature
Management – field of humanities
Theological sciences
Political science
Science of cognition and social communication
Pedagogy
Psychology
Sociology
Health sciences
Physical education
Film arts
Family studies
Media studies
Public policy studies
discipline:Pedagogika
discipline:Pedagogy
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:759575