"...co ślina na język przyniesie" - techniki konwersacyjne w procesie glottodydaktycznym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Polonistyki (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych
Data publikacji
2013
ISBN
9788377842898
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
"...co ślina na język przyniesie" - techniki konwersacyjne w procesie glottodydaktycznym
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,5
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
494669