PROSAIL model for reflectance simulations of mountainous non-forest communities
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
EARSEL EPROCEEDINGS
ISSN
1729-3782
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
Strony od-do
18-23
Numer tomu
13
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
en
Treść
Monitoring vegetation cover, especially in mountain and protected areas is an important issue. The analyses were conducted in Krkonoše Mountains in the Krkonoše National Park, Czech Republic. Heterogeneous non-forest mountain communities were analysed. The aim of the study was to check the possibility of using the Radiative Transfer Model to simulate the reflectance of very diverse mountain non-forest communities. In field measurements, biophysical parameters were collected and calculated to input parameters to the PROSAIL model. At the same time a reference spectrum was acquired. Then, the PROSAIL model was used to simulate the spectrum for each polygon. The accuracy was tested using Root Mean Square Error (RMSE) and normalised Root Mean Square Error (nRMSE) values for comparison with the reference spectrum. The average RMSE value for the whole analysed range was equal 0.129. The biggest errors were noticed in the near infrared (0.242) and the smallest in the 400-600 nm range (0.017). Generally, all noticed RMSE and nRMSE values are very diverse and quite big. The acquired results show that PROSAIL can be used to simulate the reflectance, but the model has to be adjusted, especially in the near infrared range.
Cechy publikacji
discipline:Agronomia
discipline:Biochemia – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Biofizyka – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Biologia
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Biotechnologia – dziedzina nauk rolniczych
discipline:Geodezja i kartografia
discipline:Geografia
discipline:Inżynieria środowiska
discipline:Kształtowanie środowiska
discipline:Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
discipline:Agronomy
discipline:Biochemistry – field of biological sciences
discipline:Biophysics – field of biological sciences
discipline:Biology
discipline:Biotechnology – field of biological sciences
discipline:Biotechnology – field of agricultural sciences
discipline:Geodesy and cartography
discipline:Geography
discipline:Environmental engineering
discipline:Environmental planning
discipline:Environmental protection – field of biological sciences
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:461778
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych