Kanał Koryncki jako szlak komunikacyjny – idea i możliwości budowy a współczesne znaczenie w transporcie morskim, turystyce i rozwoju regionu
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Książka
Tytuł książki
Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
Komitet Nauk Geograficznych PAN, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Polskie Towarzystwo Geograficzne
Publikacja
Główny język publikacji
pl
Tytuł rozdziału
Kanał Koryncki jako szlak komunikacyjny – idea i możliwości budowy a współczesne znaczenie w transporcie morskim, turystyce i rozwoju regionu
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
67-73
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Warsztaty geograficzne „Wyspy Jońskie 2014 – Środowisko geograficzne i współczesne przemiany krajobrazu”
Początek konferencji
2014-04-25
Koniec konferencji
2014-05-04
Lokalizacja konferencji
Wyspy Jońskie
Kraj konferencji
GR
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
discipline:Geografia
discipline:Geography
Chapter in a book
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
PBN-R:529057