Absorpcja funduszy strukturalnych przez samorządy - doświadczenia lat 2007-2013
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych (Uniwersytet Warszawski)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Finanse Komunalne
ISSN
1232-0307
EISSN
Wydawca
Wolters Kluwer SA
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
1-2
Strony od-do
7-21
Numer tomu
22
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Cechy publikacji
Prawo
Law
discipline:Finanse
discipline:Nauki o administracji
discipline:Nauki o polityce
discipline:Nauki o polityce publicznej
discipline:Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
discipline:Finance
discipline:Science of administration
discipline:Political science
discipline:Public policy studies
discipline:Management – field of economics
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Review article
Review article is a summarization of the current state of the research on a particular subject.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Artykuł przeglądowy
Artykuł przeglądowy stanowi podsumowanie aktualnego stanu badań w danym obszarze tematycznym.
Inne
System-identifier
PBN-R:540591