Badania geofizyczne wałów przeciwpowodziowych metodą tomografii elektrooporowej – przykłady z Warszawy i okolic = Geophysical investigation of flood embankments using electrical resistivity tomography – examples from Warsaw and surroudings
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Geologiczny
ISSN
0033-2151
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
114-120
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
8
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
PX-569819d4810641ecf9166d70