Pozycja zwykłych wód podziemnych w gospodarowaniu zasobami wodnymi kraju. Stan i możliwości zagospodarowania zasobów wód podziemnych – wybrane zagadnienia = The position of fresh groundwater in country’s water resource management. On some issues about the amount of groundwater resources and the possibilities of their utilisation
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Geologiczny
ISSN
0033-2151
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
10/1
Strony od-do
743-749
Numer tomu
63
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.7
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
2
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
ICIF2015990