Czynniki kształtujące zasoby i chemizm wód podziemnych w rejonie aglomeracji gdańskiej = Factors affecting resources and chemistry of groundwater in the Gdañsk agglomeration area
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Geologiczny
ISSN
0033-2151
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
6
Strony od-do
389–398
Numer tomu
64
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.0
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
ICIF2044318