Ocena jakości i podatności na zanieczyszczenia wód pierwszego poziomu wodonośnego w rejonie doliny rzeki Nidy na odcinku Brzegi–Pińczów = Estimation of water quality and susceptibility of the first aquifer to pollution in the Brzegi–Pińczów section of the Nida River valley
PBN-AR
Instytucja
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
ISSN
0867-6143
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
Strony od-do
187-196
Numer tomu
462
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.0
Autorzy
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Inne
System-identifier
ICIF2016030
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych