Association of dopamine receptor gene polymorphisms with the clinical course of Wilson Disease
PBN-AR
Instytucja
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Książka
Tytuł książki
JIMD Reports - Case and Research Reports, 2012/5
Data publikacji
2013
ISBN
978-3-642-33432-0
Wydawca
Springer
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Association of dopamine receptor gene polymorphisms with the clinical course of Wilson Disease
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
73-80
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0.87
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
12
Data udostępnienia w sposób otwarty
Cechy publikacji
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0000011470
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych