Kinetics of acetic acid – methanol esterification reaction over sulfonic acid-functionalized MCF catalyst
PBN-AR
Instytucja
Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
ISSN
1509-0760
EISSN
Wydawca
Instytut Inżynierii Chemicznej PAN
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
17
Strony od-do
35-46
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1,00
Streszczenia
Język
en
Treść
The esterification of acetic acid with methanol was studied in the presence of heterogeneous acidic catalyst - sulfonic acid functionalized silica mesoporous cellular foam (MCF) in order to determine its potentials. The effects of catalyst loading, molar ratio of substrates and temperature on the re action rate were discussed. The kinetic model for this reaction was proposed.
Język
pl
Treść
Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substratów oraz temperatury na szybkość reakcji. Zaproponowano model kinetyczny reakcji przeprowadzonej w obecności otrzymanego katalizatora.
Cechy publikacji
Inżynieria chemiczna
Inżynieria środowiska
Chemical engineering
Environmental engineering
discipline:Inżynieria chemiczna
discipline:Chemical engineering
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:657236