Analiza botaniczna roślin na wybranych obrazach Hansa Memlinga
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
EPISTEME: Czasopismo Naukowo-Kulturalne
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
19
Strony od-do
161-172
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,61415
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
Hans Memling
malarstwo niderlandzkie XV wieku
rośliny
identyfikacja
en
Hans Memling
15th century netherlandish paintings
plants
identyfication
Streszczenia
Język
pl
Treść
Niniejszy artykuł koncentruje się nad rozpoznaniem roślin na wybranych obrazach Hansa Memlinga, jednego z najbardziej znanych mistrzów niderlandzkich drugiej połowy XV wieku. Celem pracy jest uzupełnienie informacji na temat szaty roślinnej ukazanej w jego obrazach, które dotychczas nie były przeanalizowane przez przyrodników. Prezentowane badania miały określić stopień dokładności botanicznego odwzorowania namalowanych roślin. Wskazać, które z nich są najczęściej powtarzane i czy sposób ich przedstawienia wykazuje podobieństwa w poszczególnych obrazach i scenach.
Język
en
Treść
This article is focused on identification of plants in selected paintings by Hans Memling, one of the best-known Netherlandish Masters from the second half of the 15th century. The goal of this paper is to com-plete the information regarding flora shown in his paintings that have not been analysed by naturalists until now. The aim of the presented research was to determine the degree of accuracy of botanical representation of the painted plants. The purpose was also to show which of them occurred most often, as well as whether the manner of their depiction indicates similarities between individual paintings and scenes.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
90300