Polonistyka gimnazjalna dziś. Perspektywa ucznia i nauczyciela
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczno-Historyczny (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS. STUDIA AD DIDACTICAM LITTERARUM POLONARUM ET LINGUAE POLONAE PERTINENTIA
ISSN
2082-0909
EISSN
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
161
Strony od-do
105-115
Numer tomu
V
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
pl
polonistyka gimnazjalna
antropocentryzm kulturowy
kształcenie kulturowe
en
polish gymnasium studiem
the cultural-anthropocentric model
the cultural education of students
Streszczenia
Język
pl
Treść
Artykuł wskazuje na zasadnicze zmiany jakie nastąpiły w sposobie kształcenia gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego. Zaznacza kierunek kształcenia z uwzględnieniem modelu antropocentryczno-kulturowego. Analizuje wzrostowe wyniki badań polskich gimnazjalistów na tle innych krajów OECD w latach 1999-2008. Prezentuje polonistykę gimnazjalną jako ważny etap w kulturowym kształceniu uczniów.
Język
en
Treść
The article points to the fundamental changes which occurred in the way of education on Polish language lessons for high school students. Marks the direction of education, taking into account the cultural-anthropocentric model. It analyzes increasing results of study for Polish high school students compared to other OECD countries. Polish gymnasium studies presents as an important step in the cultural education of students.
Cechy publikacji
Językoznawstwo
Literaturoznawstwo
Linguistics
Literature
discipline:Literaturoznawstwo
discipline:Pedagogika
discipline:Literature
discipline:Pedagogy
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:567422