Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Przegląd Przyrodniczy
ISSN
1230-509X
EISSN
Wydawca
Klub Przyrodników
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
28-62
Numer tomu
27
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
2,1
Słowa kluczowe
pl
krytyczny wykaz gatunków
nowe stanowiska
fauna saproksyliczna
Streszczenia
Język
pl
Treść
Praca jest podsumowaniem danych o występowaniu chrząszczy w Gryżyńskim Parku Krajobrazowym i jego otulinie. Łącznie wykazano z tego obszaru 515 gatunków chrząszczy, w tym 6 gatunków z polskiej czerwonej księgi zwierząt i 33 gatunki z polskiej czerwonej listy zwierząt. Dane o występowaniu dwóch gatunków (Dytiscus latissimus i Staphylinus caesareus) uznano za mało wiarygodne i wymagające potwierdzenia. Podobnie, potwierdzenia aktualnego występowania wymagają dwa inne, chronione gatunki: Osmoderma barnabita i Cerambyx cerdo.
Język
en
Treść
The present study summarizes data on the beetles of Gryżyński Landscape Park and its buffer zone. A total of 515 beetle species were confirmed in the area, including 6 species from the Polish Red Data Book of Animals and 33 species from Polish Red List of Theratened Animals. Data on occurrence of two species (Dytiscus latissimus and Staphylinus caesareus) was considered little reliable and requiring further confirmation. Similarly, the occurrence of two other protected species: Osmoderma barnabita and Cerambyx cerdo, requires confirmation.
Cechy publikacji
Ekologia
Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Ecology
Environmental protection – field of biological sciences
discipline:Biologia
discipline:Biology
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:763431