HYDROELECTRIC POWER PLANTS IN THE BASIN OF SŁUPIA RIVER – TOURISTIC ATTRACTION OR ECOLOGICAL THREAT?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Matematyczno-Przyrodniczy (Akademia Pomorska w Słupsku)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica
ISSN
2081-1284
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
330(40)4
Strony od-do
33-46
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
angielski
Słupia river, hydroelectric power plants, heavy metals, bottom sediments, toxicity,
canoe trail
polski
Słupia, hydroelektrownie, metale ciężkie, osady denne, toksyczność, szlak
kajakowy
Streszczenia
Język
angielski
Treść
An abundance of ions and selected heavy metals in subsurface and near-bottom water samples as well as bottom sediments collected above and below of six hydroelectric power plants in the Słupia River basin was assessed together with their toxicity. Except some nutrients, ionic profile of river water indicates its high purity. None of toxicity was found for water samples using Microtox screening, Spirotox and Daphtoxkit F magna tests. Despite the fact that an average concentration of metals in water and bottom sediments was quite low there were some slight toxicity changes observed for sediments. Only in case of two hydroelectric power plants (Krzynia and Skarszów Dolny) sediments collected above were much toxic than these collected below. Observed changes are probably connected with natural or artificial origin of the supplying canals. However, generally hydroelectric power plants do not contribute to significant increase of heavy metals concentration as well as toxicity of both water and sediment samples. Nowadays, they play mainly as extraordinary touristic attraction enabling admiring beautiful architecture and principle of operation.
Język
polski
Treść
W badaniach wyznaczano zawartość jonów i wybranych metali ciężkich oraz toksyczność w próbkach wody powierzchniowej i przydennej oraz osadów dennych pobranych powyżej i poniżej sześciu hydroelektrowni w dorzeczu Słupi. Z wyjątkiem niektórych substancji biogennych profil jonowy wody wskazuje na jej wysoką czystość. Nie wykryto toksyczności próbek wodnych za pomocą przesiewowego testu Microtox, jak również za pomocą testów Spirotox i Daphtoxkit F. Mimo że średnie stężenia metali w wodzie i osadach dennych były bardzo niskie, wykryto nieznaczną toksyczność próbek osadów. Tylko w przypadku dwóch elektrowni (Krzynia, Skarszów Dolny) toksyczność osadów powyżej nich była wyższa niż poniżej. Obserwowane zależności są prawdopodobnie związane z naturalnym lub sztucznym charakterem kanałów doprowadzających wodę do elektrowni. W ujęciu ogólnym funkcjonowanie hydroelektrowni nie przyczynia się do wzrostu stężenia metali ciężkich i toksyczności próbek wodnych i osadówhttps://pbn-ms.opi.org.pl/pbn-report-web/pages/work/addEditArticle.xhtml?referrer=/pages/report/viewPBNUAR.xhtml# dennych. Obecnie hydroelektrownie są wyjątkową atrakcją turystyczną.
Cechy publikacji
publikacja oryginalna
Inne
System-identifier
PX-587fd4be82cebe14e14ca3fd
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych