Type of the family and values as well as behavior assigning to children by parents
PBN-AR
Instytucja
Wydział Pedagogiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Książka
Tytuł książki
Book of abstracts : II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents, 17-19 november 2016
Data publikacji
2016
ISBN
84-217-2847-477-5
Wydawca
Ediciones Piramide
Publikacja
Główny język publikacji
en
Tytuł rozdziału
Type of the family and values as well as behavior assigning to children by parents
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
243
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Hasło encyklopedyczne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
Nazwa konferencji
II International Congress of Clinical and Health Psychology on Children and Adolescents
Początek konferencji
2016-11-17
Koniec konferencji
2016-11-19
Lokalizacja konferencji
Madrid
Kraj konferencji
ES
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Inne
System-identifier
0000032976