Wpływ azotanu kadmu na kiełkowanie i aktywność fotosyntetyczną ogórka (Cucumus sativus cv Racibor F1)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Geograficzno-Biologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne.
ISSN
1895-4421
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
27
Strony od-do
99-108
Numer tomu
1
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Słowa kluczowe
aktywność PSII
chlorofil
kadm
kiełkowanie
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
II międzynarodowa, VII ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja naukowa Natura - człowiek - kultura 2015
Początek konferencji
2015-06-20
Koniec konferencji
2015-06-21
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Streszczenia
Język
polski
Treść
Metale ciężkie, w tym kadm rozpraszane są w biosferze jako produkty uboczne działalności technologicznej oraz eksploatacyjnej człowieka i wykazują właściwości trujące dla organizmów żywych. W związku z tym celem pracy było sprawdzenie wpływu jonów kadmu w azotanie kadmu (0; 0,2; 1; 2; 5 mM) na kiełkowanie nasion ogórka konserwowego (Cucumis sativus cv Racibor F1) oraz aktywność fotosyntetyczną roślin z nich wyrosłych. Rośliny hodowano w warunkach laboratoryjnych w temperaturze 25° C, przy natężeniu światła 300 μmol m-2 s-1 i wilgotności względnej (RH) 60–70%. Stwierdzono wyraźny wpływ kadmu na energię kiełkowania nasion w zależności od stężenia i czasu traktowania. Analiza statystyczna zawartości chlorofilu i wybranych parametrów fluorescencji chlorofilu a (F0, Fm, Fv, Fv/Fm) wykazała, że odmienna koncentracja jonów kadmu wchodzących w skład azotanu kadmu wpływa na zmiany w przebiegu procesu fotosyntezy, a szczególnie w funkcjonowaniu PSII. Największe różnice w wartościach badanych parametrów fizjologicznych stwierdzono wśród roślin wyrosłych z nasion podlewanych wodnym roztworami azotanu kadmu o stężeniu 5 mM.
Inne
System-identifier
0000033280