Evil as the Ghostly Doppelganger of Good in Karl Jaspers [Dokument elektroniczny]
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
en
Czasopismo
Existenz. An International Journal in Philosophy, Religion, Politics, and the Arts
ISSN
1932-1066
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.0
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Inne
System-identifier
0000033727