Formy adresatywne w ustnej komunikacji religijnej - aspekt empityczno-porównawczy : (na materiale współczesnego języka polskiego i ukraińskiego)
PBN-AR
Instytucja
Wydział Filologiczny (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia Linguistica
ISSN
2083-1765
EISSN
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
10
Strony od-do
40-56
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
0000034824