Decyzje i czynności opiekunów Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego w świetle postanowień zjazdu tutorów z sierpnia 1626 roku. Z badań nad praktyką opieki nad nieletnimi w środowisku szlachty koronnej w dobie staropolskiej.
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Książka
Tytuł książki
Historia magistra vitae est... Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7133-673-7
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
Decyzje i czynności opiekunów Władysława Dominika Zasławskiego-Ostrogskiego w świetle postanowień zjazdu tutorów z sierpnia 1626 roku. Z badań nad praktyką opieki nad nieletnimi w środowisku szlachty koronnej w dobie staropolskiej.
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
85-98
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,600000
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
62055