"Romantyczny zryw serca" czy program polsko-rosyjskiej ugody politycznej? O potrzebie reinterpretacji "Listu szlachcica polskiego do ks. Metternicha" Aleksandra Wielopolskiego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Książka
Tytuł książki
Historia magistra vitae est... Studia z dziejów społeczno-politycznych, gospodarczych i kulturalnych
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7133-673-7
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Publikacja
Główny język publikacji
polski
Tytuł rozdziału
"Romantyczny zryw serca" czy program polsko-rosyjskiej ugody politycznej? O potrzebie reinterpretacji "Listu szlachcica polskiego do ks. Metternicha" Aleksandra Wielopolskiego
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
131-139
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
1.000000
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Inne
System-identifier
63581