Logistyka transportu w rolnictwie = Transport Logistics in Agriculture
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
161-171
Numer tomu
36 (109)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Autorzy
(liczba autorów: 3)
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
Logistyka transportu
Rolnictwo
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Transport w sektorze rolniczym to transport specyficzny zarówno ze względu na przewożone ładunki (inwentarz żywy, towary szybko psujące się), jak też i cykliczność i drogi transportowe (często polne). Jego prawidłowe funkcjonowanie to nie tylko płynność przewozów, ale również ograniczenie kosztów, ponieważ według szacunków może on stanowić nawet 50% całkowitych kosztów produkcji tego sektora. Dobre środki transportu wewnętrznego (wewnątrz obszaru należącego do gospodarstwa) i zewnętrznego (poza gospodarstwem), gwarantują płynność przewozów surowców roślinnych (owoce i warzywa), oraz żywego inwentarza, co zmusza rolników do zakupu ciągników rolniczych spełniających określone wymogi techniczne, ale w dużym stopniu poprawia jakość transportu w gospodarstwie
Język
angielski
Treść
Transport in the agricultural sector is a specific kind of transport, both in terms of the loads carried (livestock, perishable cargo) and of their cyclicality, and of the transport routes (which are often field tracks). Its proper functioning, not only requires smooth transportation, but also a reduction of costs. According to estimates, transport constitutes up to 50% of the total production costs in this sector. A good means of internal (within the area belonging to the farm) and external transport (offfarm), they guarantee the smooth transport of raw materials of vegetable (fruit and vegetables) and livestock, forcing farmers to purchase tractors, meet certain technical requirements, but greatly improves the quality of transport at the farm
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272701500078