Standaryzacja rachunkowości budżetowej
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia
ISSN
1733-2842
EISSN
2300-4460
Wydawca
Uniwersytet Szczeciński
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
235-241
Numer tomu
2/2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,30
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR)
Rachunkowość budżetowa
Standaryzacja
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
3
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
cel – próba wskazania uwarunkowań standaryzacji rachunkowości sektora publicznego w Polsce i UE oraz korzyści płynących z wdrożenia regulacji międzynarodowych. Metodologia badania – analiza literatury oraz aktów prawnych dotyczących Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego. Wynik – Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Sektora Publicznego w znacznym stopniu przyczyniłyby się do generowania przez system rachunkowości memoriałowej informacji porównywalnych zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i krajowym. Oryginalność/Wartość – analiza wykazała, że w Polsce istnieją przesłanki wprowadzenia standaryzacji rachunkowości jednak nie ma akceptacji przez organy rządzące na wprowadzenie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego.
Język
EN
Treść
Purpose – an attempt to determine the conditioning of accounting standardization of the public sector in Poland as well as benefits from implementing international regulations. Design/Methodology/Approach – the analysis of literature and legal acts concerning International Financial Reporting Standard, International Public Sector Accounting Standards. Findings – International Public Sector Accounting Standards would significantly contribute to generating accrual information by the accounting system, which would be comparable at the domestic and international level. Originality/Value – the analysis showed that there are conditions for implementing accounting standards in Poland, however, the introduction of International Public Sector Accounting Standards is not accepted by governing authorities.
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0272701522042
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych