Kontrola podatkowa a ogólne zasady postępowania podatkowego = Tax audit and general rules of tax proceedings
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
Strony od-do
11-19
Numer tomu
35 (108)
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
Kontrola skarbowa i podatkowa
Polska 21 w.
Postępowanie podatkowe
Prawo podatkowe
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Celem artykułu jest ukazanie istoty kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe w oparciu o ogólne zasady postępowania podatkowego uregulowane w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.). W artykule zwrócono szczególną uwagę na znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego w kontroli podatkowej przeprowadzanej przez organy podatkowe.
Język
angielski
Treść
The aim of the article is to show the essence of tax audit proceeding by tax authorities based on general rules of tax proceedings according to the act of law - The Tax Ordinance Act of 29th August 1997 (J.L. consolidated text of 2015, item 613). The article highlights the meaning of general rules of tax proceedings in tax audit carried out by tax authorities.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272701528788