Academic entrepreneurship in Poland. How to use the potential of universities for development of entrepreneurship?
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose
ISSN
1822-1068
EISSN
2335-8904
Wydawca
DOI
URL
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
2
Strony od-do
66-69
Numer tomu
11
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Gospodarka oparta na wiedzy
Przedsiębiorczość akademicka
Polska 21 w.
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The paper analyses selected aspects of academic entrepreneurship in Poland. The concept of academic entrepreneurship is associated with the new model of university, in which, apart from the mission of scientific research and didactics, the need for active cooperation of an university with business practice is included. In the article, methods and forms of transfer of knowledge and technology into business practice are discussed. Barriers to the development of academic entrepreneurship, which are connected, inter alia, with the interest in this matter at the universities, are also delineated.
Język
litewski
Treść
Straipsnis nagrinėja akademinės antreprenerystės aspektus Lenkijoje. Akademinė enterprenerystė yra susijusi su nauju universiteto modeliu, kuris be mokslinių tyrimų ir didaktinės misijos taip pat apima poreikį universitetui aktyviai bendradarbiauti su verslo praktika. Straipsnyje aptariami metodai ir formos perduodant žinias ir technologijas verslo praktikai. Taip pat apibrėžiamos kliūtys plėtoti akademinę antreprenerystę, kurios susijusios su universitetų susidomėjimu šiuo klausimu. Raktiniai žodžiai: akademinis verslumas
Cechy publikacji
review-article
Inne
System-identifier
0272701528213