"Ty ze swoją rodziną śpisz ostatnią noc..." : o podlaskich pieśniach przedpogrzebowych
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Wiktor Choriew in memoriam
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-63470-14-2
Wydawca
Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
"Ty ze swoją rodziną śpisz ostatnią noc..." : o podlaskich pieśniach przedpogrzebowych
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
503-510
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,4
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Obrzędy
Pieśń ludowa
Pieśń religijna
Podlasie
Pogrzeb
Materiały konferencyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Materialy z konferencji : "Pogranicza, Kresy , Wschód a idee Europy"
Początek konferencji
2011-05-12
Koniec konferencji
2011-05-14
Lokalizacja konferencji
Białystok
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272601395406