Media w społeczeństwie informacyjnym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym : teoria i praktyka. T. 1
Data publikacji
2015
ISBN
978-83-7271-942-3
Wydawca
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Media w społeczeństwie informacyjnym
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
146-157
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,6
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Społeczeństwo informacyjne
Środki masowego przekazu
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Rozwój mediów stanowi nieodłączny element procesu kształtowania się społeczeństwa informacyjnego. W tym kontekście, środki masowej komunikacji stanowią z jednej strony drogę do postępu i rozwoju, z drugiej zaś pogłębiają istniejące różnice i podziały społeczne. W związku z tym, na zmiany zachodzące pod ich wpływem należy spojrzeć nie tylko przez pryzmat szans, lecz także w perspektywie nowych zagrożeń i wyzwań, przed jakimi stają uczestnicy życia zbiorowego.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Publikacja recenzowana
Inne
System-identifier
0272701446256