"Praca jest najpiękniejszym sposobem przepędzania czasu" : Bolesław Prus o pracy w wypowiedziach aforystycznych = "Work is the most beautiful way to while away time" : Bolesław Prus' aphorisms concerning work
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
polski
Czasopismo
Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
ISSN
2300-5459
EISSN
2450-0380
Wydawca
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
DOI
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
Strony od-do
59-76
Numer tomu
25/26
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,85
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Aforyzmy polskie 19-20 w.
Praca
Prus, Bolesław (1847-1912)
Przysłowia polskie
Streszczenia
Język
polski
Treść
Artykuł rozpoczyna prezentacja doświadczeń Aleksandra Głowackiego, związanych z rozmaitymi dorywczymi zajęciami, podejmowanymi przez przyszłego autora Lalki w celach zarobkowych. Dwudziestokilkuletni Olek udzielał korepetycji młodzieńcom z bogatych rodzin, retuszował fotografie w zakładzie fotograficznym, był zatrudniony jako robotnik fizyczny w fabryce, pracował w biurze kolejowym. Prus-utylitarysta wielokrotnie z szacunkiem wypowiadał się na temat wartościowej, przynoszącej pożytek pracy oraz ludzi, którzy zarabiają na własne utrzymanie; za wyjątkowo pożyteczną, choć niedocenianą, uznawał pracę fizyczną. W piśmiennictwie Prusa występują ciekawie sformułowane aforystyczne definicje pojęcia praca, a także przepełnione głęboką refleksją wypowiedzenia w formie oznajmującej, pytającej (zazwyczaj są to pytania retoryczne), także rozpoczynane zaimkami względnymi, oraz rozkaźnikowej – za pomocą imperatywów pisarz wyrażał treści szczególnie dla niego istotne.
Język
angielski
Treść
The article begins with a presentation of the experiences of Aleksander Głowacki’s (Prus’) experiences in various temporary jobs he had toundertake to support himself. When he was in his twenties, Aleksander worked as a tutor for boys coming from rich families, retouched pictures on aphotographic studio, had a blue collar job at a factory, and worked at a railway office. As a utilitarian, Prus expressed on numerous occasions his respect for meaningful and usefu work, and the people who have towork for a living; he considered manual labour to be an especially useful, though underestimated, type of work. Prus’ works contain many interesting and aphoristic definitions of the term work, as well as various indicative, interrogative and imperative phrases, which were imbued with profound reflections. The imperative phrases usually took the form of rhetorical questions, while the imperative ones were used by the author to convey the thoughts he considered to be the most significant.
Cechy publikacji
Oryginalny artykuł naukowy
Inne
System-identifier
PX-58775dc482ced2715c02935d