Prawna ochrona zasobów leśnych w działalności Służby Leśnej na przykładzie Straży Leśnej = Legal protection of forest resources in the activity of the Forest Service at the example the Forest Guard
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
MMK 2015 : Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : ročník VI
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-87952-12-2
Wydawca
Magnanimitas
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Prawna ochrona zasobów leśnych w działalności Służby Leśnej na przykładzie Straży Leśnej = Legal protection of forest resources in the activity of the Forest Service at the example the Forest Guard
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
783-792
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,50
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Lasy
Materiały konferencyjne
Ochrona przyrody
Służba Leśna
Straż Leśna
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
MMK 2015 : Mezinárodní Masarykova Konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
Początek konferencji
2015-12-14
Koniec konferencji
2015-12-18
Lokalizacja konferencji
Hradec Králové
Kraj konferencji
xr
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja ostateczna autora
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Cechy publikacji
peer-reviewed
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0272801535708