Jana Amosa Komeńskiego człowiek jako „wolny użytkownik świata” = John Amos Comenius’ man as a "free user of the world”
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Jan Amos Komeński - wpółczesne interpretacje i reinterpretacje jego twórczości
Data publikacji
2016
ISBN
9788370518295
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego-Humanistycznego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Jana Amosa Komeńskiego człowiek jako „wolny użytkownik świata” = John Amos Comenius’ man as a "free user of the world”
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
63-70
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,59
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
PL
Aristoteles (384-322 a.C)
Bacon, Francis (1561-1626)
Komenský, Jan Amos (1592-1670)
Wolność
Cechy publikacji
peer-reviewed
chapter-in-a-book
Inne
System-identifier
0272801538922