Geneza i formy chrześcijańskiej działalności charytatywnej w Europie
PBN-AR
Instytucja
Wydział Humanistyczny (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Studia Redemptorystowskie
ISSN
1731-710X
EISSN
Wydawca
Prowincja Warszawska Redemptorystów
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
14
Strony od-do
281-294
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
(liczba autorów: 1)
Słowa kluczowe
polski
Działalność charytatywna
Hospicja
Europa
Opieka społeczna
Organizacje chrześcijańskie
Open access
Tryb otwartego dostępu
Inne
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Niekomercyjne-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
6
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The author elaborates on the forms of charity organised by the Catholic Church in Europe over centuries. What is presented first is a synthetic outline of Christian charity, which is followed by a depiction of the forms of charity found in pastoral work. Next, the author recognises running hospitals and nursing homes as well as hospital orders as special forms of charity.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272801538035