Aspekty prawne dla biopaliw transportowych w Polsce na tle UE i ich ewaluacja
PBN-AR
Instytucja
Wydział Inżynierii Produkcji (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Książka
Tytuł książki
Wyniki wybranych badań przeprowadzonych w ramach projektu WOODTECH
Data publikacji
2016
ISBN
978-83-7821-123-5
Wydawca
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna ADAM
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Aspekty prawne dla biopaliw transportowych w Polsce na tle UE i ich ewaluacja
Rok publikacji
2016
Strony (od-do)
77-89
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,9
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
59610