Analiza wieku i obrażeń ofiar wypadków drogowych w aspekcie programowania ratownictwa drogowego
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
4/2014
Strony od-do
1082-1090
Numer tomu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Autorzy
(liczba autorów: 2)
Słowa kluczowe
pl
bezpieczeństwo transportu
obrażenia ofiar wypadków
ratownictwo drogowe
wiek kierowców
en
safety
injuries to accident victims
road rescue
drivers’ age
Streszczenia
Język
pl
Treść
Minimalizacja zagrożeń wypadkowych oraz doskonalenie systemu ratownictwa to podstawowe działania na rzecz zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych. W pracy przedstawiono wyniki statystycznej analizy danych dotyczących najczęściej występujących wypadków drogowych z udziałem samochodów oraz oszacowano rodzaj i ciężkość obrażeń w nich występujących. Pokazano, że na charakter tych obrażeń oraz ich umiejscowienie mocno wpływa wiek uczestnika wypadku. Analizie poddano wypadki drogowe typu rollover oraz czołowe i prostopadłe (boczne) zderzenie samochodów. Przykładowo, statystyczna analiza danych o obrażeniach wskazuje, że w grupie wiekowej 65+ krytyczne obrażenia (poziom AIS 4+) klatki piersiowej występują u 55% uczestników wypadków, gdy w pozostałych grupach wiekowych takie obrażenia występują u 27% uczestników wypadków samochodowych typu rollover. W ruchu drogowym uczestniczy coraz więcej seniorów. Zatem takie wyniki statystycznej analizy, które pokazują dominujące obrażenia w tej grupie wiekowej, są źródłem wskazań na etapie planowania i programowania systemu ratownictwa drogowego.
Język
en
Treść
The minimizing of accident hazards and bringing of the rescue system to perfection is essential for a reduction of the number of casualties in road accidents. The paper presents results of a statistical analysis of data about the most frequent road accidents with motor vehicles and estimations of the types and severity of the injuries incurred in such accidents. It has been shown that the nature and location of the injuries is significantly affected by the age of participants in the accidents. The analysis covered vehicle rollover accidents as well as frontal collisions and perpendicular (side) impacts of motor vehicles. As an example, the statistical analysis of data about injuries in motor vehicle rollover accidents has indicated that severe, critical, or unsurvivable (AIS 4+ level) chest injuries happen to 55% of accident participants of the 65+ age group and to 27% of accident participants of the other age groups. The number of elderly traffic participants is steadily increasing. Therefore, the statistical analysis results that indicate the nature and location of injuries in people of this age group may be a source of valuable recommendations at the stage of planning and programming a road rescue system.
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Transport
discipline:Machinery construction and operation
discipline:Transport
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:580607