Emisja hałasu silnika o zapłonie samoczynnym zasilanego syntetycznym olejem napędowym
PBN-AR
Instytucja
Wydział Mechaniczny (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
pl
Czasopismo
Logistyka
ISSN
1231-5478
EISSN
Wydawca
Instytut Logistyki i Magazynowania
DOI
Rok publikacji
2014
Numer zeszytu
3
Strony od-do
1966-1976
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
Streszczenia
Język
pl
Treść
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji mocy dźwięku silnika wysokoprężnego AD3.152 zasilanego dwoma rodzajami olejów napędowych: mineralnego Ekodiesel Ultra i syntetycznego SYNON stanowiącego produkt przeróbki tworzyw sztucznych głownie polietylenu i polipropylenu. Badania wykonane były w warunkach prędkościowych charakterystyk zewnętrznych dla określonych wartości prędkości obrotowych wału korbowego i pełnych obciążeń. Badania wykazują, że hałas silnika zależny jest właściwości stosowanych paliw i prędkości obrotowej. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej wału dla wszystkich badanych paliw rośnie poziom emisji hałasu wydzielanego przez badany silnik. Paliwo syntetyczne charakteryzowało się małą wartością liczby cetanowej, długa zwłoką zapłonu i bardzo wysokimi wartościami prędkości narastania w porównaniu do paliwa mineralnego. Zastosowanie w silniku wysokoprężnym jako paliwa czystego oleju syntetycznego wiąże się z koniecznością zmian parametrów regulacyjnych silnika
Język
en
Treść
The article presents the results of sound power emited by diesel engineAD3.152 powered by two types of diesel oils : mineral - Ekodiesel Ultra and synthetic as a product of recycling plastics - mainly polyethylene and polypropylene. Tests were made in the conditions of the external velocity characteristics for specific values of the crankshaft rotational speed and full load . Studies show that motor noise depends on the properties of fuels and crankshat speed. With the increase of crankshaft speed rotation for all the tested fuels is increasing the level of noise emitted by the tested engine. Synthetic fuel was characterized by a low value of the cetane number, the long delay ignition and very high values of the pressure rise rate in the cylinder as compared to mineral fuel. Using the clean synthetic oil as a fuel to diesel engine require changes in ingition control parameters
Cechy publikacji
Transport
Transport
discipline:Budowa i eksploatacja maszyn
discipline:Machinery construction and operation
Original article
Original article presents the results of original research or experiment.
Oryginalny artykuł naukowy
Oryginalny artykuł naukowy przedstawia rezultaty oryginalnych badań naukowych lub eksperymentu.
Inne
System-identifier
PBN-R:585578