Analiza parametrów seminologicznych nasienia ogiera = Analysis of stallion parameters
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa : LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków, 9-11 września 2013
Data publikacji
2013
ISBN
978-83-7607-260-9
Wydawca
Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Analiza parametrów seminologicznych nasienia ogiera = Analysis of stallion parameters
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
282 - 282
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
Konie
Morfologia zwierząt
Nasienie
Ogiery
Plemniki
Płodność
Materiały konferencyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa : LXXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
Początek konferencji
2013-09-09
Koniec konferencji
2013-09-11
Lokalizacja konferencji
Kraków
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272501259517