Allelopatyczny wpływ niektórych metabolitów gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na siewki wybranych gatunków roślin
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
"Gryka - nowe możliwości" : XVII Krajowe Sympozjum Gryczane : streszczenia doniesień, Olsztyn, 26-27 czerwca 2014
Data publikacji
2014
ISBN
brak
Wydawca
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Allelopatyczny wpływ niektórych metabolitów gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moench) na siewki wybranych gatunków roślin
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
5
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Autorzy przekładu
(liczba autorów przekładu: 0)
Słowa kluczowe
PL
Allelopatia
Ekstrakt roślinny
Gryka zwyczajna
Kukurydza
Pomidor
Rzeżucha
Rzodkiewka
Siewki
Wzrost roślin
Materiały konferencyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Gryka - nowe możliwości" : XVII Krajowe Sympozjum Gryczane
Początek konferencji
2014-06-26
Koniec konferencji
2014-06-27
Lokalizacja konferencji
Olsztyn
Kraj konferencji
Polska
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272501254497