Ocena lęgów amadyny zebrowatej Taeniopygia (Poephila) guttata w hodowli amatorskiej = Assessment of Taeniopygia (Poephila) guttata hatching in private breeding
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku : LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego : [materiały konferencyjne], Siedlce, 15-17 września 2014
Data publikacji
2014
ISBN
Wydawca
[Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny]
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Ocena lęgów amadyny zebrowatej Taeniopygia (Poephila) guttata w hodowli amatorskiej = Assessment of Taeniopygia (Poephila) guttata hatching in private breeding
Rok publikacji
2014
Strony (od-do)
265
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Hodowla zwierząt
Lęgi
Ptaki
Rozród zwierząt
Zeberki
Zwierzęta amatorskie
Materiały konferencyjne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku : LXXIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
Początek konferencji
2014-09-15
Koniec konferencji
2014-09-17
Lokalizacja konferencji
Siedlce
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Abstrakt
Inne
System-identifier
0272501234329