Concentrations of copper, zinc and manganese in potato tubers under the influence of herbicides
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
Journal of Elementology
ISSN
1644-2296
EISSN
Wydawca
Polskie Towarzystwo Magnezologiczne
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
1
Strony od-do
259-267
Numer tomu
21
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,40
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
PL
Bulwy
Cynk
Herbicydy
Mangan
Miedź
Odmiany roślin
Ziemniaki
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
A field experiment was carried out in 2008−2010 at the Agricultural Experimental Farm of the University of Natural Sciences and Humanities in Siedlce, located in Zawady. The experiment was established on light loamy soil which belonged to a very good rye complex. The experiment was designed in a two-factor split-plot pattern with three replicates. The factors examined in the experiment included three cultivars of edible potatoes: Cekin, Satina, Tajfun, and five weed control methods: application of the following herbicides (mixed or alone) Command 480 EC, Command 480 EC and Dispersive Afalon 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC and Dispersive Afalon 450 SC, while the control consisted of mechanical weeding without chemical protection. The aim was to determine the influence of selected herbicides and their combinations (Command 480 EC, Command 480 EC and Dispersive Afalon 450 SC, Stomp 400 SC, Stomp 400 SC and Dispersive Afalon 450 SC) on the content of copper, zinc and manganese in three potato cultivars. Potato tubers were harvested at full maturity. Samples of potato tubers for chemical analyses were taken from plots during harvest. Microelements in the dry matter of potato tubers were determined by the AAS method. The content of copper was significantly dependent on the cultivars, weed control methods and weather conditions during the growing season. In contrast, concentrations of depended on the cultivars and meteorological conditions, whereas the content of manganese in potato tubers was strongly conditioned by genetic traits of the cultivars.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272701512573
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych