Analiza rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Wohyń = Analysis of the development of a water-sewage infrastructure in the Wohyń commune
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie
ISSN
2082-5501
EISSN
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
36
Strony od-do
183-197
Numer tomu
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
Infrastruktura ściekowa
Infrastruktura wodna
Oczyszczalnie ścieków
Wohyń (woj. lubelskie ; okręg)
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Po publikacji
Ilość miesięcy od publikacji
2
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
PL
Treść
Infrastruktura wodno-ściekowa jest jednym z istotnych elementów infrastruktury technicznej. Warunkuje jakość życia mieszkańców oraz wpływa na rozwój społeczny i gospodarczy regionów. W pracy przedstawiono rozwój infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wohyń. Gminna sieć wodociągowa jest bardzo dobrze rozwinięta. Cały obszar gminy Wohyń jest objęty zasięgiem wodociągu i wszyscy mieszkańcy mogą z niego korzystać. Łączna długość sieci wodociągowej na obszarze gminy wynosi 176,6 km i obejmuje 72,7% populacji gminy. Natomiast wyposażenie gminy w sieć kanalizacyjną jest na niskim poziomie. Koncentruje się głównie w miejscowościach, w których zostały wybudowane oczyszczalnie ścieków: w Wohyniu i w Suchowoli. Obecnie 2890 mieszkańców korzysta z kanalizacji. Objęcie siecią pozostałych mieszkańców utrudnia rozproszona zabudowa. Rozwiązaniem mogą być przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Język
angielski
Treść
Water-sewage infrastructure is one of the most important elements of technical infrastructure. It determines the quality of inhabitant’s lives and has an impact on the social and economic development of regions. This research shows the progress of the water-supply and sewage infrastructure in the Wohyń commune. The commune’s water supply system is well developed. The whole area of the Wohyń commune is within reach of waterworks and all inhabitants can use it. Total length of the water supply system in the commune’s area is 176.6 km and incorporates 72.7% of the commune’s population. On the other hand, the sewage system is on a low level. It concentrates mainly in Wohyń and Suchowola, where the sewage disposal plants are built. Currently, 2890 inhabitants have access to the waterworks. There is a problem to include the rest because of the buildings dispersion. The backyard’s sewage disposal plants can be the solution.
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272701500004