Aspekty ekonomiczne uprawy pszenicy ozimej w gospodarstwach indywidualnych = Economic aspects of winter wheat cultivation in private farms
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
PL
Czasopismo
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
ISSN
1508-3535
EISSN
Wydawca
Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu
DOI
Rok publikacji
2015
Numer zeszytu
6
Strony od-do
100-103
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,20
Słowa kluczowe
PL
Gospodarstwo indywidualne
Koszty produkcji
Opłacalność
Plony
Pszenica ozima
Uprawa roślin
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
polski
Treść
Celem badań było przeprowadzenie oceny ekonomicznej uprawy pszenicy ozimej w latach 2012-2014. Dane pochodziły z indywidualnego gospodarstwa rolnego specjalizującego się w intensywnej produkcji pszenicy ozimej. Plon nasion pszenicy w 2012 roku kształtował się na poziomie 8,5 t/ha, w 2013 roku wynosił 8,7 t/ha, a w 2014 roku 9,8 t/ha. Przychód w badanych okresach z 1 ha wynosił odpowiednio 4791,40 zł, 3564,25 zł i 409,40 zł, a duża zmienność w przychodzie była podyktowana ceną oraz plonem uzyskanym w poszczególnych latach badań. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów stanowiły koszty nawozów (39,0% i 40,0%).
Język
angielski
Treść
The aim of this study was to perform an economic analysis of winter wheat production and presentation of production profitability in the years 2012-2014. The data came from a farm specializing in the production of winter wheat. Seed yield of wheat in 2012 reached the level 8.5 t/ha, in 2013 amounted to 8.7 t/ha, while in 2014, 9.8 t/ha. Income in the analyzed period was 4791.40 PLN/ha, 3564.25 PLN/ha, and 409.40 PLN per 1 ha, and a high variability in income was dictated by price and yield obtained in individual years of the study. The largest share in the structure of costs was the cost of fertilizers (39.0 and 40.0%)
Cechy publikacji
original-article
Inne
System-identifier
0272701513601