Physical characteristics of ejaculates produced by insemination boars depending on the interval between successive ejaculate collections = Cechy fizyczne ejakulatu knurów inseminacyjnych w zależności od upływu czasu między pobraniami kolejnymi ejakulatów
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
EN
Czasopismo
JOURNAL OF CENTRAL EUROPEAN AGRICULTURE
ISSN
1332-9049
EISSN
Wydawca
University of Zagreb
DOI
Rok publikacji
2016
Numer zeszytu
2
Strony od-do
260-271
Numer tomu
17
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,70
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 1
Słowa kluczowe
PL
Ejakulat
Inseminacja
Knury
Nasienie
Trzoda chlewna
Użytkowość rozpłodowa
Właściwości fizyczne
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
The ejaculate characteristics of Polish Landrace boars showed a significant correlation with the intervals between the successive ejaculate collections. The effect of insemination use intensity was however varied. Rising frequency of ejaculate collection led to a systematic and fairly even fall in ejaculate volume. Ejaculate sperm concentration remained at a relatively high level when ejaculates were collected with a frequency of 7 to 3 days but further shortening of the interval between the successive collections led to a drastic decrease in sperm concentration. An increase in ejaculate collection frequency to every four and fewer days resulted in a significant decrease in the number of spermatozoa present in the produced ejaculates and a concomitant decrease in the number of insemination doses prepared from these ejaculates, with an escalation of such changes.
Język
polski
Treść
Wykazano, że cechy ejakulatu knurów rasy pbz wykazują istotną zależność od odstępu między kolejnymi pobraniami ejakulatu. Wpływ intensywności inseminacyjnego użytkowania jest jednak zróżnicowany. Zwiększanie częstotliwości pobierania ejakulatów skutkuje systematycznym i w miarę równomiernym zmniejszaniem objętości ejakulatów. Koncentracja plemników w ejakulacie utrzymuje się na relatywnie wysokim poziomie przy pobieraniu ejakulatów z częstotliwością co 3-7 dni, ale dalsze skracanie czasu między kolejnymi pobraniami skutkuje drastycznym zmniejszaniem koncentracji plemników. Zwiększanie częstotliwości pobierania ejakulatu do co 4 i mniejszej liczby dni skutkuje istotnym zmniejszaniem liczby plemników w wydalanych ejakulatach i adekwatnym zmniejszaniem liczby porcji inseminacyjnych wytwarzanych z tych ejakulatów, przy czym następuje eskalacja tych zmian.
Cechy publikacji
original-article
review-article
Inne
System-identifier
0272701521605
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych