Comparison of egg quality of free range Arucana and Green-legged partridge chickens
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development : IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, 19-21.09.2013 Bydgoszcz, Poland
Data publikacji
2013
ISBN
Wydawca
University of Technology and Life Sciences Press
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Comparison of egg quality of free range Arucana and Green-legged partridge chickens
Rok publikacji
2013
Strony (od-do)
93-93
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Araucana
Drób
Jaja
Kura zielononóżka kuropatwiana
Materiały konferencyjne
Ptaki ozdobne
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
IVth International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges
Początek konferencji
2013-09-19
Koniec konferencji
2013-09-21
Lokalizacja konferencji
Bydgoszcz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
abstract
Inne
System-identifier
0272701523495