Morfologia plemników knurów ras duroc i pietrain oraz mieszańców tych ras = Sperm morphology of duroc and pietrain boars and creossbred boars duroc x pietrain
PBN-AR
Instytucja
Wydział Przyrodniczy (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego : LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Bydgoszcz, 21-23 września 2015
Data publikacji
2015
ISBN
Wydawca
Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
Morfologia plemników knurów ras duroc i pietrain oraz mieszańców tych ras = Sperm morphology of duroc and pietrain boars and creossbred boars duroc x pietrain
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
245-245
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,05
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Inseminacja
Knury
Materiały konferencyjne
Morfologia
Plemniki
Rozród zwierząt
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
Produkty lokalne pochodzenia zwierzęcego szansą rozwoju regionalnego : LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
Początek konferencji
2015-09-21
Koniec konferencji
2015-09-23
Lokalizacja konferencji
Bydgoszcz
Kraj konferencji
PL
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
communique
abstract
Inne
System-identifier
0272701516853