Ion mobility spectrometry apparatus with radioactive ionization source
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
SAPP XX : 20th Symposium on Applications of Plasma Processes : COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids : book of contributed papers : Tatranská Lomnica, Slovakia, 17-22 January, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-8147-027-1
Wydawca
Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University in Bratislava ; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Ion mobility spectrometry apparatus with radioactive ionization source
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
108-110
Numer rozdziału
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Hasło encyklopedyczne
Słowa kluczowe
PL
Izotopy promieniotwórcze
Materiały konferencyjne
Pluton
Spektrometria ruchliwości jonów (IMS)
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
20th Symposium on Application of Plasma Processes COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids
Początek konferencji
17-01-2015
Koniec konferencji
22-01-2015
Lokalizacja konferencji
Tatranská Lomnica
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
Ion mobility spectrometry (IMS) is a highly sensitive, very fast and inexpensive analytical technique for detection and monitoring many kinds of volatile organic compounds. There are many known ion sources used in the IMS, but the radioactive source has the advantage, that there is no need for an additional power source. In our laboratory we have launched a new ion mobility spectrometry apparatus with radioactive ion source (238Pu). We present the first results obtained for a few tested compounds.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
0272701458464