Detection of 2,4,6-trinitrotoluene using corona discharge-ion mobility spectrometry with an orthogonal accelerated time of flight
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
SAPP XX : 20th Symposium on Applications of Plasma Processes : COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids : book of contributed papers : Tatranská Lomnica, Slovakia, 17-22 January, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-8147-027-1
Wydawca
Department of Experimental Physics, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University ; Society for Plasma Research and Applications in cooperation with Library and Publishing Centre CU
Publikacja
Główny język publikacji
EN
Tytuł rozdziału
Detection of 2,4,6-trinitrotoluene using corona discharge-ion mobility spectrometry with an orthogonal accelerated time of flight
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
335-338
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
PL
2,4,6-trinitrotoluen (TNT);
Materiały konferencyjne;
Spektrometria masowa;
Spektrometria ruchliwości jonów (IMS);
Wykrywanie materiałów wybuchowych;
Wyładowania koronowe;
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
SAPP XX
Nazwa konferencji
20th Symposium on Application of Plasma Processes COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids
Początek konferencji
17-01-2015
Koniec konferencji
22-01-2015
Lokalizacja konferencji
Tatranská Lomnica
Kraj konferencji
SK
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte repozytorium
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Inna
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
EN
Treść
Corona discharge-ion mobility spectrometry with an orthogonal accelerated time of flight (CD-IMS-oaTOFMS) apparatus has been used as a potential method for detection of 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT). The ion mobility spectrometer with corona discharge as a ionization source was operated in two modes in standard and reverse mode. In the reverse mode trinitrotoluene responded with two peaks.
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
0272701458444