The research of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by corona discharge-ion mobility-mass spectrometry
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Książka
Tytuł książki
SAPP XX : 20th Symposium on Applications of Plasma Processes : COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids : book of contributed papers : Tatranská Lomnica, Slovakia, 17-22 January, 2015
Data publikacji
2015
ISBN
978-80-8147-027-1
Wydawca
Comenius University
Publikacja
Główny język publikacji
PL
Tytuł rozdziału
The research of explosive 2,4,6-trinitrotoluene by corona discharge-ion mobility-mass spectrometry
Rok publikacji
2015
Strony (od-do)
326-330
Numer rozdziału
Link do pełnego tekstu
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,2
Hasło encyklopedyczne
Autorzy
(liczba autorów: 4)
Pozostali autorzy
+ 3
Słowa kluczowe
PL
2,4,6-trinitrotoluen (TNT),
Materiały konferencyjne,
Spektrometria masowa,
Spektrometria ruchliwości jonów (IMS),
Wykrywanie materiałów wybuchowych,
Wyładowania koronowe
Konferencja
Indeksowana w Scopus
nie
Indeksowana w Web of Science Core Collection
nie
Liczba cytowań z Web of Science Core Collection
Nazwa konferencji (skrócona)
Nazwa konferencji
20th Symposium on Application of Plasma Processes and COST TD1208 Workshop on Application of Gaseous Plasma with Liquids
Początek konferencji
17-01-2015
Koniec konferencji
22-01-2015
Lokalizacja konferencji
Tatranská Lomnica
Kraj konferencji
Slovakia
Lista innych baz czasopism i abstraktów w których była indeksowana
Cechy publikacji
Rozdział w książce
Inne
System-identifier
0272701458411