3-Benzyl-4-ethyl-1H-1,2,4-triazole-5(4H)-thione
PBN-AR
Instytucja
Wydział Nauk Ścisłych (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Informacje podstawowe
Główny język publikacji
angielski
Czasopismo
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-STRUCTURE REPORTS ONLINE
ISSN
1600-5368
EISSN
Wydawca
WILEY-BLACKWELL
DOI
URL
Rok publikacji
2013
Numer zeszytu
E 69
Strony od-do
o155-o156
Numer tomu
2
Identyfikator DOI
Liczba arkuszy
0,1
Autorzy
Pozostali autorzy
+ 2
Słowa kluczowe
polski
1,2,4-triazol-5-tion
Krystalografia chemiczna
Rentgenografia strukturalna
Open access
Tryb otwartego dostępu
Otwarte czasopismo
Wersja tekstu w otwartym dostępie
Wersja opublikowana
Licencja otwartego dostępu
Creative Commons — Uznanie autorstwa
Czas opublikowania w otwartym dostępie
Razem z publikacją
Data udostępnienia w sposób otwarty
Streszczenia
Język
angielski
Treść
The title compound, C11H13N3S, exists in the 5-thioxo tautomeric form. The benzene ring exhibits disorder with a refined ratio of 0.77 (2):0.23 (2) for components A and B with a common bridgehead C atom. The 1,2,4-triazole ring is essentially planar, with a maximum deviation of 0.002 (3) Å for the benzyl-substituted C atom, and forms dihedral angles of 88.94 (18) and 86.56 (49)° with the benzene rings of components A and B, respectively. The angle between the plane of the ethyl chain and the mean plane of 1,2,4-triazole ring is 88.55 (15)° and this conformation is stabilized by an intra­molecular C—H⋯S contact. In the crystal, pairs of N—H⋯S hydrogen bonds link mol­ecules into inversion dimers. π–π inter­actions are observed between the triazole and benzene rings, with centroid–centroid separations of 3.547 (4) and 3.544 (12) Å for components A and B, and slippages of 0.49 (6) and 0.58 (15) Å, respectively.
Cechy publikacji
Oryginalny artykul naukowy
Studium przypadku
Inne
System-identifier
PX-5832b7ec82ce8c986c5fa827
CrossrefMetadata from Crossref logo
Cytowania
Liczba prac cytujących tę pracę
Brak danych
Referencje
Liczba prac cytowanych przez tę pracę
Brak danych